Trouwen/ geregistreerd partnerschap

Aan het huwelijk of het geregistreerd partnerschap zijn veel wettelijke rechten en verplichtingen verbonden. De wet gaat uit van een gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat alle goederen en schulden gemeenschappelijk worden. Door het opmaken van huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden kunt u afwijken van de wettelijke gemeenschap van goederen. Redenen om af te wijken van de wettelijke gemeenschap van goederen kunnen bijvoorbeeld zijn het hebben of in de toekomst starten van een bedrijf of een (te verwachten) erfenis. Ook een slechte ervaring uit een eerdere relatie kan ertoe leiden dat u uw eigen vermogen apart wilt houden van dat van uw nieuwe partner.

Indien u de gemeenschap van goederen niet of niet volledig wenst, dient u, liefst vóór het huwelijk of het geregistreerd partnerschap (mede in verband met de kosten) huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden te maken. U heeft in grote mate de mogelijkheid de huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden af te stemmen op uw persoonlijke wensen en uw persoonlijke situatie. Wij geven u graag advies over de inhoud van de huwelijksvoorwaarden/partnerschapsvoorwaarden.


Huwelijksvoorwaarden/ partnerschapsvoorwaarden

U kunt de gemeenschap van goederen uitsluiten of beperken. Een beperkte gemeenschap van goederen kan bijvoorbeeld inhouden dat u een gemeenschap van inboedel heeft. Het vermogen dat niet in een dergelijke gemeenschap valt (dus alles behalve de inboedel) blijft, mits aantoonbaar, privé-vermogen.


Periodiek verrekenbeding

Een periodiek verrekenbeding houdt in dat de echtgenoten verplicht zijn elk jaar de gespaarde inkomsten (bijvoorbeeld het salaris of de winst na aftrek van de kosten van de huishouding) met elkaar te verrekenen. Hoewel dit beding ook tegenstanders kent, kan het een goede bepaling zijn om aan uw wensen tegemoet te komen. U moet echter wel jaarlijks echt met elkaar afrekenen.


Finaal verrekenbeding

Een finaal verrekenbeding houdt in dat de echtgenoten een verrekenverplichting aan het einde van het huwelijk hebben. Vaak wordt er afgerekend tussen echtgenoten alsof er een gemeenschap van goederen heeft bestaan. U kunt overeenkomen dat deze verplichting alleen geldt bij overlijden, maar ook dat deze verplichting geldt zowel bij overlijden als bij echtscheiding. Veel ondernemers maken gebruik van deze bepaling om vanaf het moment dat zij geen bedrijfsrisico meer lopen het opgebouwde vermogen met de echtgenoot te kunnen delen. Als de ondernemer nog wel bedrijfsrisico loopt blijft het vermogen gescheiden van de echtgenoot.

In de huwelijksvoorwaarden kunnen naast verrekenbedingen regelingen worden opgenomen over de betaling van de premies van levensverzekeringen;voor de betaling van de kosten van de huishouding;over de verevening van pensioenrechten na echtscheiding;over de eigendom van de privé-goederen.

De eigendom wordt vastgelegd door vermelding op een lijst die aan de akte wordt gehecht.


Partnerschapsvoorwaarden

Hetgeen hiervoor geschreven wordt over echtgenoten en huwelijksvoorwaarden geldt ook voor geregistreerd partners en partnerschapsvoorwaarden.


Huwelijksvoorwaarden tijdens huwelijk

Tijdens het huwelijk kunnen huwelijksvoorwaarden worden gemaakt of gewijzigd. Hiervoor is goedkeuring van de rechtbank vereist. Het maken of wijzigen van huwelijksvoorwaarden tijdens het huwelijk kost meer dan het maken van huwelijksvoorwaarden vóór het huwelijk.

U heeft in grote mate de mogelijkheid de huwelijksvoorwaarden af te stemmen op uw persoonlijke wensen en uw persoonlijke situatie. Wij geven u graag advies over de inhoud van de huwelijksvoorwaarden.


Wijzigen en opheffen huwelijksvoorwaarden/ partnerschapsvoorwaarden

Huwelijksvoorwaarden kunt u gedurende het huwelijk wijzigen of opheffen. Van deze mogelijkheid wordt helaas weinig gebruik gemaakt, terwijl veel regelingen in huwelijksvoorwaarden door het niet naleven daarvan of door de rechtspraak achterhaald zijn. Het aanpassen van de huwelijksvoorwaarden kan veel problemen voorkomen en niet in de laatste plaats veel belasting besparen.


Testament

Met name als u huwelijksvoorwaarden heeft gemaakt is het verstandig een testament te maken. De redenen die er zijn om uw vermogen niet (geheel) gemeenschappelijk te hebben vervallen vaak niet bij het overlijden, zodat een testament nodig is om de werking van de huwelijksvoorwaarden door te zetten.