Kinderen

Bij de geboorte van kinderen verandert uw feitelijke leven. Ook op juridisch gebied verandert er het een en ander. Denk hierbij aan het erfrecht. Op grond van de wet is uw kind nu (ook) uw erfgenaam. Het kan wenselijk zijn om van de wet af te wijken. Dit kan door het opmaken van een testament. Ook kan in het testament of in een afzonderlijke notariële akte de voogdij geregeld worden.

Kinderen die jonger zijn dan 18 jaar staan onder gezag. Bij met elkaar gehuwde ouders hebben deze ouders het gezamenlijk gezag. Bij ongehuwde ouders heeft de moeder in beginsel alleen het ouderlijk gezag. Als de ouders het gezamenlijk gezag wensen, dienen zij hiertoe een verzoek te doen bij het rechter. Vereiste hiervoor is dat de vader het kind erkend heeft. Daarnaast gelden nog enkele andere voorwaarden. Deze kunt u bij ons opvragen.

Bij ongehuwde ouders is het van belang na te denken over erkenning van het kind door de partner. De erkenning kan vóór of na de geboorte van het kind worden gedaan. Erkenning kan niet altijd zonder meer gedaan worden.


Voogdij

Ouders vragen zich vaak af wie er voor de kinderen moet zorgen als beide ouders zijn overleden. Dit kunt u regelen in een testament. Een voogd accepteert de benoeming pas ná het overlijden van beide ouders. De voogd hoeft dus niet bij het ondertekenen van de akte aanwezig te zijn. Mocht er geen voogd zijn aangewezen dan zal de kantonrechter een voogd aanwijzen.


Bewind

Stel dat uw kinderen van u erven terwijl ze nog (erg) jong zijn. Vanaf hun 18e levensjaar kunnen zij door het meerderjarig worden zelf beslissen wat ze met het van u geërfde vermogen doen. U kunt dan een bewind instellen voor het financiële beheer van dat vermogen. Zo kunt u uw kind tot bijvoorbeeld het 21ste levensjaar beschermen tegen ''jong volwassen uitgaven'' waarvan zij later zeer waarschijnlijk spijt hebben.