Uit elkaar gaan

Als u samenwoont, getrouwd of geregistreerd partner bent en u uit elkaar gaat, moet er vaak iets geregeld worden. Naast een aantal wettelijke regels voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap kunt u denken aan afspraken over:
  • het gezag over de kinderen;
  • alimentatie voor de partner en/of de kinderen;
  • de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden, zoals de eigen woning (boedelscheiding);
  • de huur van de echtelijke woning;
  • het verrekenen van pensioenaanspraken;
  • het veranderen van levensverzekeringen;
  • ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid voor (hypotheek)schulden.

Wij kunnen u van dienst zijn bij het begeleiden van het uit elkaar gaan en de moeilijke procedures die daarmee gemoeid zijn.