Schenken

Bij een schenking geeft u als schenker een geldbedrag of bepaalde goederen aan de persoon die u wilt bevoordelen.


Schenking "op papier"

Het is mogelijk te schenken zonder dat er contant geld aan te pas komt. Dit kan door een zogenaamde schenking "op papier". Hiervoor is een notariële akte noodzakelijk. Deze schenking op papier houdt in dat de schenker verklaart op de dag van ondertekening een schuld te hebben aan de ontvanger. De ontvanger heeft dan een vordering op de schenker. De vordering is opeisbaar in een aantal nader vast te stellen situaties, bijvoorbeeld bij overlijden van de schenker. Wil de schenking op papier bij overlijden van de schenker erfbelasting besparen, dan dient er wel jaarlijks een rente te worden betaald door de schenker aan de ontvanger van de schenking van (thans) 6%.


Overdracht woning

Ook kunt u besluiten tot overdracht van uw woning aan de kinderen zonder of met een lagere koopsom. Dit is echter zo complex dat wij u hierover graag een persoonlijk advies geven.


Schenkbelasting

Voor schenkingen bestaat een belasting. Deze belasting wordt geheven over de waarde van de schenking. Wel gelden er vrijstellingen en verschillende tarieven afhankelijk van wie de ontvanger van de schenking is. Zo mogen ouders jaarlijks belastingvrij een vastgesteld bedrag schenken aan hun kinderen. Aan kinderen tussen de 18 en 35 jaar mag eenmalig een groter bedrag belastingvrij worden geschonken. Deze vrijgestelde bedragen worden jaarlijks vastgesteld.