Ouderdom en ziekte

Als iemand lichamelijk of geestelijk (bijvoorbeeld door dementie of een hersenbloeding) niet meer in staat is het eigen vermogen te beheren kunnen er problemen ontstaan. Denk hierbij aan rekeningen die niet meer kunnen worden betaald of een gewenste verkoop van het woonhuis niet kan doorgaan. Er zijn meerdere oplossingen.


De algehele notariële volmacht

Als iemand lichamelijk of geestelijk (bijvoorbeeld door dementie of een hersenbloeding) niet meer in staat is het eigen vermogen te beheren kan aan het kantongerecht een meerderjarigenbewind en/of een mentorschap worden verzocht. Ook bestaat de mogelijkheid een ondercuratelestelling te verzoeken bij de rechtbank. Deze oplossingen brengen echter veel extra werk en verantwoordelijkheden met zich mee.

Door het opstellen van een notariele volmacht voordat u lichamelijk of geestelijk uw belangen niet meer kunt behartigen, kunt u ervoor zorgen dat u uw echtgenoot en/of kinderen uw bevoegdheden overdraagt. U bepaalt zelf wie uw bevoegdheden krijgt en wanneer. Uw familieleden (vaak de echtgenoot) zijn geen verplichte rekening en verantwoording schuldig aan een rechter en er is geen rechterlijke limiet van handelen en/of voorafgaande rechterlijk toestemming tot handelen.