Eenmanszaak


U hebt of u bent een eenmanszaak ?

Met een eenmanszaak bedoelen we dat u werkt als ondernemer (kleine zelfstandige) zonder dat u die activiteiten in een bepaalde rechtsvorm hebt gegoten, alles wat u doet is voor eigen rekening en risico. Er bestaat geen verschil tussen ondernemingsvermogen en privé-vermogen. Alles wat u zakelijk doet werkt rechtstreeks door in uw privé-vermogen en u bent persoonlijk aansprakelijk. Schuldeisers van uw eenmanszaak kunnen zich direct op uw privé-vermogen verhalen en privé-schuldeisers kunnen zich op de bezittingen van de onderneming verhalen.

Als ondernemer met een eenmanszaak betaalt u inkomstenbelasting (IB), u geniet winst uit onderneming. De verschuldigde belasting kan oplopen tot 52%.

Andere relevante zaken waar u als ondernemer met een eenmanszaak mee te maken krijgt of kunt krijgen zijn:
  • pensioenvoorziening via de Fiscale Oudedagsreserve (FOR);
  • meewerkende echtgenoot(o)t(e):
  • verliescompensatie:;
  • omzetbelasting:
  • vermogensetikettering;
  • ter beschikking gesteld vermogen.

Het is duidelijk dat keuzes die u maakt bij het drijven van een onderneming naast financiële- en juridische- ook veel fiscale consequenties hebben. Het is dan ook van belang dat u al deze aspecten als ondernemer meeweegt.