Besloten Vennootschap


Oprichting Besloten Vennootschap (B.V.)

Uw zaken gaan goed en het wordt tijd een besloten vennootschap op te richten. Dit zal moeten gebeuren door middel van een notariële akte van oprichting. In deze akte worden behalve het oprichten zelf ook de statuten van de B.V. vastgelegd.

Naast de financiële en fiscale afwegingen zijn ook zaken als bijvoorbeeld het uitsluiten van aansprakelijkheid, imago en de mogelijkheid om kapitaal aan te trekken en activiteiten gemakkelijk over te dragen van belang bij het besluit een B.V. op te richten.

De B.V. heeft een in aandelen verdeeld kapitaal dat bij de oprichting van de vennootschap moet worden gestort. Volstorting zal vaak in geld plaatsvinden maar u mag ook in natura volstorten. U kunt bijvoorbeeld een bestaande onderneming inbrengen of diverse andere goederen mits die onderneming of deze goederen minimaal de nominale waarde van de genomen aandelen waard zijn. 

Uit de naam kunt u al afleiden dat de B.V. een besloten karakter heeft. Daarom staat in de statuten een regeling die moet voorkomen dat door latere levering van aandelen niet zomaar anderen mede-aandeelhouder kunnen worden (de blokkeringsregeling). Zolang u enig aandeelhouder bent speelt dit niet maar zijn er meerdere aandeelhouders, dan moeten de aandelen eerst aan de anderen worden aangeboden of er dient een goedkeuring te worden gegeven voor de overdracht.


Verklaring van geen bezwaar

Voor het oprichten van een BV is geen verklaring van geen bezwaar meer nodig.


Aandelen/aandeelhoudersregister

Als tegenprestatie voor het verschaffen van kapitaal, krijgt u als oprichter aandelen in de B.V. uitgereikt. Uw aandeelhouderschap wordt vastgelegd in een aandeelhoudersregister.


Bestuur

De B.V. wordt voor de feitelijke gang van zaken bestuurd en vertegenwoordigd door de directie. Het hoogste gezag binnen de B.V. ligt echter bij de Algemene Vergadering. Aan de aandelen is namelijk het recht van ontslag en benoeming van bestuurders verbonden.

Na de oprichting moet de B.V. zo spoedig mogelijk bij de Kamer van Koophandel worden ingeschreven. Dit hele traject van de oprichting van uw B.V. is bij ons in vertrouwde handen.