Samenwonen

Als u gaat samenwonen of al samenwoont is het verstandig een en ander te regelen. Anders dan bij gehuwden kent de wet nauwelijks rechten en verplichtingen voor samenwonenden. Indien u op zakelijk/financieel gebied iets wenst te regelen kunt u een samenlevingsovereenkomst en/of een testament maken. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw wensen geven wij u graag advies over de noodzaak of wenselijkheid hiervan.
 

Samenlevingscontract

Als u gaat samenwonen maakt u uitdrukkelijk, maar vaak ook stilzwijgend afspraken met elkaar. Met name de stilzwijgende afspraken vormen vaak een struikelblok als de relatie niet meer goed loopt. Het is daarom verstandig de afspraken vast te leggen, zodat er aan het einde van de relatie zo min mogelijk discussie ontstaat.

Welke afspraken worden veel gemaakt?

De punten waarover vaak afspraken worden gemaakt zijn de volgende:
  • Door wie en hoe worden de kosten van de huishouding betaald
  • Hoe zit het met de eigendom van de gemeenschappelijke en de privé-goederen (bijvoorbeeld het huis of de inboedel)
  • Wat gebeurt er met de gemeenschappelijke goederen als één van de partners komt te overlijden (een zogenaamd verblijvingsbeding)
  • Wanneer houdt de overeenkomst op te bestaan en wat zijn dan de rechten en de plichten
  • Hoe wordt ''eigen geld'' dat is ingebracht om gezamenlijke goederen te kopen veilig gesteld, bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning
  • Heeft uw partner recht op uw pensioenrechten (partnerpensioen)
  • Hoe zijn de regelingen omtrent levensverzekeringen en de eigen woning

Met name het verblijvingsbeding is voor veel mensen van belang. Via het verblijvingsbeding kunt u regelen dat bij overlijden van één van u de gemeenschappelijke woning automatisch toekomt aan de langstlevende.

Als u naast gemeenschappelijke goederen nog privé-goederen heeft (bijvoorbeeld verkregen uit een erfenis of schenking), maar ook als u kinderen heeft kan het verstandig zijn een testament te maken.

Overigens zijn er meerdere redenen om een testament te maken. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw wensen geven wij u daarover graag advies.